Jednotná úmluva OSN o měnách

Vypadá to, že ministrům Chovancovi ani Babišovi nechutnají bitcoiny, protože prý nemají dobrou pověst. Iracionální strach z Bitcoinu však není jen doménou našich politiků populistů, a tak se již brzy můžeme dočkat snah o jeho vymýcení.

Jak asi bude vypadat válka proti virtuálním měnám? Předloni jsem si udělal malý výlet do budoucnosti a přivezl jsem si zpátky krátký text, který teď kopíruji i sem:


Bitcoin už je minulostí! Zde naleznete krátkou anotaci k historicky první úmluvě OSN o kontrole měn převážně digitálního charakteru...

„Schválení této úmluvy je vnímáno jako milník v historii mezinárodní kontroly měn. Jednotná úmluva kodifikovala všechny dosud existující multilaterální dohody o kontrole zacházení s měnami a rozšířila stávající systém o kontrolu hardwaru pro generování bitcoinů a podobných digitálních měn. Hlavním cílem úmluvy je omezit držení, užívání, obchodování, distribuci, import, export a produkci digitálních měn výhradně pro experimentální a nekomerční účely a zaměřit se na nezákonný obchod s digitálními měnami prostřednictvím mezinárodní spolupráce, jež má odradit obchodníky i uživatele. Úmluva rovněž ustanovuje Mezinárodní výbor pro kontrolu měn (International Currency Control Board) (ICCB).“

Úmluva definuje více než 116 digitálních měn (a jejich klonů) převážně neznámého původu, jež rozděluje do čtyř seznamů lišících se co do různého stupně vyžadované kontroly zacházení s nimi od nejpřísnější po méně přísnou. Klíčem k rozdělení měn do seznamů jsou podle orgánů OSN jejich potenciál využití černým trhem v porovnání s rozšířením jejich užívání a s jejich ekonomickým potenciálem. Někteří autoři upozorňují na to, že některé měny se dostaly na seznam nejnebezpečnějších a pro ekonomiku nejméně užitečných měn spíše díky jejich „špatné pověsti“ ve společnosti, než pro jejich vlastnosti.

Konvence se neomezuje pouze na výčet zakázaných měn, ale i na podporu prevence. V článku 38 jsou členské země OSN, jež úmluvu ratifikovaly, vyzývány, aby „přijaly všechna praktická opatření pro prevenci užívání digitálních měn a pro časnou identifikaci, vzdělávání, následnou péči a sociální reintegraci postižených osob a firem“.

Odkazy:
Jednotná úmluva OSN o měnách z roku 2021 (ve znění pozdějších změn uvedených v Protokolu z roku 2032).